Live Nation Press FI Käyttöehdot

Press.livenation.fi – Käyttöehdot

Press.livenation.fi ("PRESS") on Live Nation (Music) UK Limitedin ("meidän", "meille", "me") omistama ja ylläpitämä. Olemme Englannissa ja Walesissa rekisteröity yritys rekisterinumerolla 02409911. Virallinen osoitteemme on 2. kerros, Regent Arcade House, 19–25 Argyll Street, London W1F 7TS, ja VAT-numeromme on 489 7987 40. Sähköpostiosoitteemme on press.admin@livenation.co.uk.

PRESS on tarkoitettu toimittajien ja muiden mediayhteyshenkilöiden hyödyksi, jotka ovat rekisteröityneet meille ja joille olemme myöntäneet käyttöluvan ("mediayhteyshenkilöt").

Nämä ovat palvelun PRESS käyttöehdot ("käyttöehdot"), joita sovelletaan, kun mediayhteyshenkilöt käyttävät PRESSiä. Sinun on hyväksyttävä käyttöehdot, ennen kuin rekisteröitymisesi PRESSiin hyväksytään. Nämä käyttöehdot ovat lisäys PRESSin yksityisyyssuojaan sekä niiden Live Nationin verkkosivujen käyttöehtoihin ja yksityisyyssuojaan, joiden kautta PRESSiin päästään.

Julkaisemme PRESSissä aika ajoin lehdistötiedotteita, artistien elämäkertoja, kuvia tai videoita ("sisältö") mediayhteyshenkilöidemme käytettäväksi. Mediayhteyshenkilömme voivat tämän jälkeen julkaista sisältöä, mikäli julkaiseminen tapahtuu ehdottomasti kaikkien näissä käyttöehdoissa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Mikäli et ymmärrä joidenkin kohtien merkitystä, lähetä meille kysymys sähköpostiosoitteeseen: press.admin@livenation.co.uk

1 KELPOISUUS
1.1 PRESSiin rekisteröityväksi kelpaavan henkilön on oltava: (a) lehdistön edustaja, sisältäen ilman rajoituksia valtakunnallisen, kansainvälisen, paikallisen tai opiskelijalehden toimittajat, valtakunnallisen tai paikallisen radioaseman työntekijät, freelance-toimittajat, valokuvaajat tai muut julkaistun tai yleislähetetyn median edustajat, tai (b) muulla tavoin osallisena musiikkitapahtumien edistämisessä, sisältäen ilman rajoituksia konserttilavojen tai teatterien tai vastaavien yksiköiden työntekijät, joiden vastuulla on julkisuustoiminta tai mainostaminen, levy-yhtiöiden työntekijät, artistien asiainhoitoon osallistuvat tai mainos- tai graafisten suunnittelutoimistojen työntekijät. 1.2 PRESSiin rekisteröityväksi kelpaavan henkilön on lisäksi oltava vähintään 18 vuoden ikäinen. 2 REKISTERÖINTI- JA VALTUUTUSMENETTELY 2.1 PRESSiin rekisteröityvän on täytettävä verkosta löytyvä rekisteröitymislomake http://press.livenation.fi/Logon.ln/register. Kaikki tietokentät on täytettävä täsmällisesti ja kokonaan, jotta rekisteröitymislomake käsiteltäisiin ja hyväksyttäisiin. Lomakkeen täyttäminen vain osittain johtaa sen hylkäämiseen. 2.2 Sinun tulee hyväksyä näiden käyttöehtojen asettamat rajoitukset ennen kuin hyväksymme rekisteröitymisesi mediayhteyshenkilöksi. 2.3 Mikäli katsomme sinun täyttävän kelpoisuusvaatimukset (rekisteröitymislomakkeen sisällön perusteella), voimme valtuuttaa rekisteröitymisesi mediayhteyshenkilöksi. Pidätämme itsellämme oikeuden hylätä minkä tahansa hakemuksen (ja näin ollen kieltää pääsyn PRESSiin) mistä tahansa syystä oman harkintamme perusteella mukaan lukien ilman rajoituksia tapaukset, joissa emme usko hakemusten täyttävän kelpoisuusvaatimuksia. 2.4 Hyväksytyt hakijat valtuutetaan mediayhteyshenkilöiksi ja heille toimitetaan sisäänkirjautumistiedot, joilla he voivat kirjautua PRESSiin. 3 IMMATERIAALIOMAISUUS JA KÄYTTÖOIKEUDET 3.1 Hyväksyt ja myönnät sen, että kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet koskien kaikkea PRESSin tietoa, aineistoa tai sisältöä säilyvät kaikkina aikoina meidän tai meidän lisenssinantajiemme omaisuutena. Sinulla on oikeus käyttää tätä aineistoa vain meidän nimenomaisesti valtuuttamallamme tavalla. 3.2 Myönnämme täten mediayhteyshenkilöillemme peruutettavissa olevan, käyttömaksuttoman oikeuden ja luvan ladata ja käyttää sisältöä missä tahansa mediassa julkaistavaksi missä päin maailmaa tahansa näiden käyttöehtojen alaisena ja niiden mukaisesti (sisältäen rajoituksetta kaikki pykälässä 5 mainitut kauppasulut). 3.3 Hyväksyt sen, että vaikka sinulla on lupa julkaista sisältöä, sinä et saa yrittää välittää sisältöä omanasi tai myydä mitään oikeuksia sisältöön kolmansille osapuolille. 3.4 Lukuun ottamatta henkilötietoja (yksityisyysjulkilausumamme määritelmän mukaisesti) mitään sinun PRESSiin lähettämää tietoa, joko kommentin muodossa, keskusteluhuoneen tapahtumana tai muulla tavoin, ei käsitellä luottamuksellisena, ja hyväksyt sen, että me voimme käyttää näitä tietoja mihin tahansa tarkoitukseen näiden käyttöehtojen mukaisesti. 3.5 Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä sisällössä ja/tai PRESSissä, ja kaikki muu PRESSin aineisto tai tietosisältö täten pidätetään. 4 SINUN VELVOLLISUUTESI 4.1 Et saa: (a) käyttää PRESSiä (tai mitään sen osaa) mihinkään laittomaan tarkoitukseen, ja sinun on käytettävä sitä kaikkien asiaa koskevien lakien mukaisesti; (b) ladata tai välittää PRESSin kautta mitään haitallisia ohjelmia tai säädytöntä tai loukkaavaa sisältöä; (c) käyttää PRESSiä tavalla, joka (i) voi johtaa PRESSin toiminnan keskeytymiseen, vahingoittumiseen, vähemmän tehokkaaksi muuttumiseen tai niin, että PRESSin tehokkuus tai toiminnallisuus millään tavalla häiriintyy, tai (ii) rikkoo tai loukkaa jonkin henkilön, yrityksen tai yhtiön oikeuksia (sisältäen immateriaalioikeudet, oikeudet luottamuksellisuuteen tai oikeudet yksityisyyteen, mutta ei rajoittuen niihin); (d) luoda tai julkaista hypertekstilinkkiä mihinkään PRESSin osaan tai yrittää mitään valtuuttamatonta pääsyä mihinkään PRESSin osaan tai komponenttiin. 4.2 Hyväksyt sen, että on sinun vastuullasi varmistaa, että kaikesta julkaisemastasi sisällöstä käytät sisällön tuoreinta versiota, joka on saatavilla PRESSissä sillä hetkellä, kun julkaiset kyseisen sisällön. 4.3 Suostut siihen, että mikäli sinulla on mitään oikeuksia, vaatimuksia tai toimenpiteitä jotakuta mediayhteyshenkilöä vastaan sen vuoksi, miten kyseinen mediayhteyshenkilö on PRESSiä käyttänyt, ajat näitä oikeuksia, vaatimuksia tai toimenpiteitä itsenäisesti ja turvautumatta meihin. 5 KAUPPASULKU 5.1 Hyväksyt sen, että aika ajoin voimme määritellä sisällön olevan: (a) aikariippuvaista, jolloin sitä ei saa käyttää tai julkaista ennen määrättyä päivää ja aikaa; (b) julkaistavissa vain tietyllä alueella (esim. Suomessa); (c) julkaistavissa vain tietynlaisessa mediassa (esim. julkaistavissa vain painetuissa sanomalehdissä); tai (d) jonkin muun rajoituksen alainen, jollaisia voimme aika ajoin määritellä ("kauppasulku"). 5.2 Suostut mahdollisten kauppasulkujen rajoituksiin, joita voimme aika ajoin vaatia, ja hyväksyt sen, että kaikki tämän sitoumuksen rikkomiset johtavat PRESSin pääsy- ja käyttöoikeuksiesi päättymiseen. 5.3 Pykälän 14 mukaisesti suostut hyvittämään meille kaikki vaatimukset tai menetykset, joita kärsimme sen vuoksi, että rikot tätä sitoumusta. 6 AKKREDITOINTI 6.1 Hyväksyt sen, että aika ajoin PRESSin sisällön oikeudet voivat olla ulkopuolisen omistamia ja että voimme edellyttää kyseisen kolmannen osapuolen mainitsemista ehtona tällaisen sisällön käytölle tai julkaisulle. 6.2 Suostut sitoutumaan kaikkiin sitoumuksiin, joissa edellytämme kolmannen osapuolen mainitsemista, ja hyväksyt sen, että tämän tekemättä jättäminen johtaa PRESSin pääsy- ja käyttöoikeuksiesi päättymiseen. 6,3 Pykälän 14 mukaisesti suostut hyvittämään meille kaikki vaatimukset tai menetykset, joita kärsimme sen vuoksi, että rikot tätä sitoumusta. 7 MEIDÄN OIKEUTEMME 7.1 Pidätämme itsellämme oikeuden: (a) muokata tai poistaa, tilapäisesti tai pysyvästi, PRESSin (tai minkä tahansa sen osan) ennakolta ilmoittamalla tai ilman ennakkoilmoitusta, ja vahvistat sen, että emme ole vastuussa sinulle tai kenellekään ulkopuoliselle mistään muutoksista PRESSiin tai sen poistamisesta; ja/tai (b) muuttaa näitä käyttöehtoja aika ajoin. Mikäli jatkat PRESSin (tai minkään sen osan) käyttöä näiden muutosten jälkeen, sinun katsotaan hyväksyvän nämä muutokset. Velvollisuutenasi on tarkistaa säännöllisesti, onko käyttöehtoja muutettu. Mikäli et hyväksy käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia, sinun on välittömästi lopetettava PRESSin käyttö; ja/tai (c) valvoa kaikkea PRESSiin liittyvää toimintaa ja sisältöä. Voimme tutkia kaikkia meille ilmoitettuja näiden käyttöehtojen rikkomuksia tai PRESSiin liittyviä valituksia ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotka katsomme tarpeellisiksi (näihin voi kuulua, mutta ei rajoittuen näihin, varoitusten antaminen, määräaikainen erottaminen, käyttöoikeuden päättäminen tai ehtojen lisääminen käyttöoikeuteen, ja/tai materiaalin poistaminen PRESSistä). 7.2 Käytämme kohtuullisia keinoja PRESSin ylläpitämiseksi. Et ole oikeutettu mihinkään hyvityksiin, mikäli et voi käyttää jotain PRESSin osaa koko PRESSin tai sen jonkin osan vian, keskeytymisen tai poisvedon vuoksi mistään syystä. 8 HENKILÖTIETOSI Pidämme henkilötietojasi arvossa ja käsittelemme niitä yksityisyysjulkilausumamme ja kulloinkin voimassa olevan Suomen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Paina tästä tutustuaksesi yksityisyysjulkilausumaamme http://press.livenation.fi/Legal.ln/privacypolicy. LINKIT MUILLE VERKKOSIVUILLE Saatamme esittää linkkejä muille verkkosivuille tai muihin lähteisiin. Hyväksyt ja myönnät sen, että emme ole vastuussa näiden ulkopuolisten sivustojen tai lähteiden saatavuudesta emmekä tue, suoraan tai epäsuorasti, näiden sivustojen yksityisyyskäytäntöjä tai sisältöjä (mukaan lukien harhaanjohtavan ja loukkaavan sisällön) tai ole niistä vastuussa, mukaan lukien (rajoituksetta) kaikki näillä sivustoilla tai näissä lähteissä tai niiden kautta saatavilla olevat mainokset, tuotteet tai muut aineistot tai palvelut, emmekä mistään vahingosta, menetyksestä tai rikkomuksista, joita näillä ulkopuolisilla sivustoilla tai näissä lähteissä saatavilla olevat sisällöt, tuotteet tai palvelut aiheuttavat tai väitetysti aiheuttavat tai joita syntyy yhteydessä niihin, niitä käytettäessä tai niihin luotettaessa. 9 KÄYTTÄJÄTILIT Käyttääksesi PRESSiä sinun on luotava käyttäjätili. Sinun on käyttäjätiliäsi luodessasi annettava meille täydelliset ja täsmälliset tiedot. Olet yksin vastuussa käyttäjätilisi tapahtumista, joten sinun on pidettävä käyttäjätilisi salasana turvassa. Sinun on ilmoitettava meille välittömästi, mikäli tiedät käyttäjätiliäsi käytettävän väärin. 10 KÄYTTÄJIEN LÄHETTÄMÄ AINEISTO 10.1 Voimme nyt tai vastaisuudessa sallia PRESSin käyttäjien lähettää PRESSiin videoita ja/tai muita tiedotteita tai aineistoa (yleisesti "käyttäjien lähettämä aineisto"). Käyttäjien lähettämän aineiston on aina noudatettava näitä käyttöehtoja sekä kaikkia erillisiä käyttäjien lähettämään aineistoon liittyviä ehtoja, joita saatamme PRESSissä aika ajoin julkaista. 10.2 Lähettämällä käyttäjien lähettämää aineistoa PRESSiin myönnät samalla: (a) meille peruuttamattoman, pysyvän, ei-yksinomaisen, siirrettävän, käyttömaksuttoman, maailmanlaajuisen oikeuden ja luvan (sekä oikeuden myöntää lisälupia) käyttää, jäljentää, muokata, ylläpitää, koota, jakaa, edelleentyöstää, myydä, esittää julkisesti, näyttää julkisesti, uudelleenmuotoilla, kääntää, ottaa katkelmia (kokonaan tai osittain) ja levittää tätä käyttäjien lähettämää aineistoa (sekä muulla tavoin välittää tätä käyttäjän lähettämää aineistoa yleisölle) minkä tahansa tällä hetkellä tunnetun tai myöhemmin kehitettävän tiedotusvälineen (mukaan lukien ilman rajoituksia muut verkkosivut kuin PRESS) kautta missä tahansa tarkoituksessa, niin kaupallisessa, mainostarkoituksessa kuin muussakin; ja (b) kaikille PRESSin käyttäjille peruuttamattoman, pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, käyttömaksuttoman luvan nähdä, käyttää ja julkaista käyttäjien lähettämää aineistoa PRESSin välityksellä. 10.3 Lähettämällä käyttäjien lähettämää aineistoa PRESSiin vakuutat, vastaat ja lupaat meille, että: (a) sinulla on täydet oikeudet ja valtuudet myöntää tässä sitoumuksessa asetetut käyttäjien lähettämään aineistoon liittyvät oikeudet ja luvat; ja (b) lähettämäsi käyttäjien lähettämä aineisto: (i) ei loukkaa kenenkään ulkopuolisen immateriaalioikeuksia (sisältäen ilman rajoituksia tekijänoikeudet ja/tai tavaramerkit), muita omistusoikeuksia tai oikeuksia julkisuuteen tai yksityisyyteen; (ii) ei riko mitään lakia, asetusta, säädöstä tai määräystä; (iii) ei ole halventavaa, herjaavaa, laittomasti uhkaavaa tai laittomasti ahdistelevaa; (iv) ei ole säädytöntä tai pornograafista; (v) eikä riko mitään epäreilua kilpailua, syrjintää tai harhaanjohtavaa mainontaa koskevaa lakia. 10.4 Emme tue mitään käyttäjien lähettämää sisältöä tai mitään niissä esitettyä mielipidettä, suositusta tai neuvoa, ja pykälän 13 mukaisesti nimenomaisesti sanoudumme irti kaikesta käyttäjien lähettämään aineistoon liittyvästä vastuusta. Emme hyväksy PRESSissä mitään tekijänoikeuksia loukkaavaa toimintaa tai mitään muita immateriaalioikeuksien loukkauksia. Pidätämme itsellämme oikeuden poistaa käyttäjien lähettämää aineistoa ilman ilmoitusta mistä tahansa syystä täysin oman harkintamme mukaisesti, mukaan lukien rajoituksetta käyttäjien lähettämän aineiston ehtojen rikkomukset ja/tai minkä tahansa immateriaalioikeuden rikkomukset. 10.5 Hyväksyt sen, että käyttäessäsi PRESSiä saatat altistua eri lähteistä saapuneille käyttäjien lähettämille aineistoille, emmekä me ole vastuussa näiden käyttäjien lähettämien aineistojen tai niihin liittyvästä täsmällisyydestä, hyödyllisyydestä, turvallisuudesta tai immateriaalioikeuksista. Ymmärrät ja hyväksyt lisäksi sen, että saatat altistua käyttäjien lähettämälle aineistolle, joka on epätarkkaa, vastenmielistä, siveetöntä tai epämiellyttävää, ja suostut luopumaan ja täten luovut kaikista juridisista tai oikeudenmukaisista oikeuksista tai oikeuskeinoista, joita sinulla tämän suhteen on tai saattaa olla meitä vastaan (pykälän 8 mukaisesti). 10.6 Mikäli katsot, että PRESSin jokin käyttäjien lähettämästä aineistosta on epätarkkaa, vastenmielistä, siveetöntä tai epämiellyttävää tai loukkaa immateriaalioikeuksia, ota meihin yhteyttä tätä kautta http://press.livenation.fi/ContactUs.ln/Index. 11 KÄYTETTÄVYYS Suhtaudumme vakavasti vastuuseemme tuottaa käytettävää verkkosisältöä ja -ohjelmistoja. Olemme sitoutuneet takaamaan käytettävyyden vammaisille henkilöille sekä täyttämään nykyiset käytettävyysstandardit mukaan lukien vuoden 1995 Disability Discrimination Actin määrittelemät ja W3C:n verkkosisältöjen käytettävyyden ohjeet. Monet vammaiset Internetin käyttäjät pitävät verkkosivujen käyttöä vaikeana johtuen niiden suunnittelusta. Olemme parhaillaan tarkastamassa ja suunnittelemassa verkkosivujamme uudelleen, jotta ne olisivat mahdollisimman käytettäviä ja yhteensopivia vammaisten henkilöiden käyttämien mukautuvien tekniikoiden, kuten ruudunlukijoiden, kanssa. 12 VASTUUN RAJOITUKSET 12.1 VAIKKA KÄYTÄMME KOHTUULLISIA PYRKIMYKSIÄ VARMISTAAKSEMME KAIKEN PRESSISSÄ OLEVAN SISÄLLÖN, TIEDON JA AINEISTON TÄSMÄLLISYYDEN, EMME ANNA NIIDEN TÄSMÄLLISYYDEN SUHTEEN MITÄÄN TAKUUTA, JOKO ILMAISTUA TAI OLETETTUA. 12.2 Vaikka käytämme kohtuullisia pyrkimyksiä varmistaaksemme, että olemme hankkineet asianmukaiset luvat ja suostumukset kaikkeen PRESSin sisältöön ja käyttäjiemme myöhempään tämän sisällön julkaisemiseen, emme anna näiden lupien ja suostumusten suhteen mitään takuuta, joko ilmaistua tai oletettua. 12.3 PRESS on käytettävissä "sellaisenaan" ja "saatavuuden mukaan" vain sinun tiedoksesi ja henkilökohtaiseen käyttöön ilman mitään edustuksia tai siirtämisiä. Ellei tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyvissä erillisissä käyttöehdoissa niin määritellä, emme anna mitään takuuta, ilmaistua tai oletettua, PRESSin tai PRESSissä joko meidän tarjoamiemme tai meidän puolestamme tarjottujen tuotteiden tai palveluiden (mukaan lukien ilmaiseksi ladattavat ohjelmat) suhteen sisältäen, mutta ei rajoittuen, oletetut takuut tyydyttävästä laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta, yhteensopivuudesta, turvallisuudesta, täsmällisyydestä, kunnosta tai täydellisyydestä, tai kaikki oletetut takuut, jotka syntyvät sopimisen, käytön tai kaupankäynnin myötä. 12.4 Ellei tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyvissä erillisissä käyttöehdoissa erikseen määritellä, emme anna mitään takuuta siitä, että PRESS vastaa vaatimuksiasi tai toimii keskeytyksettä, ajantasaisesti tai virheettömästi, että viat korjataan, tai että PRESS tai palvelin, jolla sitä käytetään, tai PRESSissä meidän itsemme tarjoama tai meidän puolestamme tarjottu sisältö, aineisto tai tieto on puhdas viruksista tai ohjelmistovirheistä tai on täysin toimivaa, täsmällistä ja luotettavaa. Emme ole vastuussa mistään sisällön tai aineiston menetyksestä, joka aiheutuu sinulle siitä, että lähetät aineistoa PRESSiin tai lataat sitä sieltä. 12.5 Hyväksyt sen, että emme ole vastuussa mistään velvollisuuksista, joita sinulla on kolmansia osapuolia kohtaan ja jotka syntyvät sisällön käytöstä mukaan lukien julkaisemisen (sisältäen rajoituksetta kaikki toimenpiteet kunnianloukkauksissa ja/tai tekijänoikeusrikkomuksissa riippumatta siitä, syntyvätkö nämä tekijänoikeusrikkomukset siitä, että jätät mainitsematta kolmannen osapuolen sisällön yhteydessä pykälän 6 mukaisesti, vai muulla tavoin). 12.6 Emme ole vastuussa sopimuksen mukaan, oikeudenloukkauksissa (sisältäen rajoituksetta huolimattomuuden) tai muulla tavoin: (a) mistään taloudellisista menetyksistä (sisältäen rajoituksetta tuottojen, voittojen, sopimusten, liiketointen tai odotettujen säästöjen menetykset); tai (b) mistään maineen menetyksistä; tai (c) mistään tietojen menetyksistä tai tietojen käytöstä; tai (d) mistään erityisistä tai epäsuorista tai tuottamuksellisista menetyksistä, millä tahansa tavalla syntyneistä ja kaikissa tapauksissa riippumatta siitä, ovatko menetykset jommankumman osapuolen tiedossa sinä ajankohtana, kun menetyksiin johtava tapahtuma tapahtuu. 12.7 Mikään käyttöehtojen kohta ei saa sulkea pois tai rajoittaa vastuutamme kuolemantapauksissa ja henkilövahingoissa, jotka syntyvät meidän tai meidän apulaistemme, asiamiestemme tai työntekijöidemme huolimattomuudesta, tai mitään vastuutamme vilpillisessä oikeudenloukkauksessa. 13 KORVAUKSET Suostut siihen, että olet täysin vastuussa ja täten vapautat meidät täysin vastuusta ja pidät meidät täysin ja tehokkaasti vapautettuna vastuusta koskien kaikkia vaatimuksia, velvollisuuksia, vahinkoja, menetyksiä, kuluja ja kustannuksia, sisältäen oikeudenkäyntikulut, jotka me joudumme kantamaan ja jotka syntyvät siitä, että sinä rikot käyttöehtoja, tai muista meille aiheutuvista vastuista, jotka syntyvät siitä, että sinä käytät PRESSiä (mukaan lukien rajoituksetta käyttäjien lähettämään aineistoon liittyvä käyttö) tai joku muu henkilö käyttää PRESSiä sinun tietokoneellasi tai Internet-yhteydelläsi. 14 ILMOITUKSET 14.1 Voit lähettää meille näiden käyttöehtojen mukaisia tai näihin liittyviä ilmoituksia sähköpostitse osoitteeseen press.admin@livenation.co.uk 11.2 Koska todiste lähettämisestä ei takaa sitä, että olemme vastaanottaneet ilmoituksesi, sinun on varmistettava, että saat meiltä vastaanottoilmoituksen, jonka pyrimme lähettämään sinulle viiden (5) työpäivän kuluessa ilmoituksesi vastaanottamisesta, ja sinun tulee säilyttää tämä vastaanottoilmoitus. 15 YLEISTÄ 15.1 Mikäli jokin käyttöehtojen kohta todetaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi tai mistä tahansa syystä kannekelvottomaksi, tämä ehto on todettava irrotettavaksi näistä käyttöehdoista, eikä se saa vaikuttaa minkään käyttöehtojen jäljelle jäävän ehdon pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.. 15.2 Nämä käyttöehdot (aika ajoin täydennettyinä) sisältävät kaikki meidän välisemme sopimukset ja yhteisymmärrykset suhteessa kaikkiin asioihin, joihin tässä viitataan, ja korvaavat kaikki aiemmat meidän välisemme kirjalliset tai suulliset näitä asioita koskevat sopimukset. Mikään kummankaan osapuolen tekemä suullinen selitys tai suullinen tieto ei voi muuttaa näiden käyttöehtojen tulkintaa. Vahvistat sen, että hyväksyessäsi nämä käyttöehdot et ole luottanut mihinkään tulkintaan, jota ei ole nimenomaisesti sisällytetty tähän, ja myönnät sen, että sinulla ei ole muutoksenhakuoikeutta minkään väärintulkinnan suhteen, joka ei ole osa näitä käyttöehtoja. Mikään näissä käyttöehdoissa ei kuitenkaan merkitse vastuun poissulkemista minkään vilpillisen lausunnon tai teon suhteen. 15.3 Käyttöehdot ovat yksinomaisesti Englannin ja Walesin lainsäädännön määräysten alaisia ja niiden mukaan muodostettuja, ja mainittujen alueiden oikeusistuimet ovat yksinomainen paikka ratkaista kaikki erimielisyydet lukuun ottamatta meidän oikeuttamme oman harkintamme mukaan panna vireille ja ajaa oikeudenkäyntimenettelyjä muilla lainsäädäntöalueilla. Me valvomme ja tarjoamme PRESSiä Englannista. Emme väitä millään tavalla, että PRESS on soveltuva tai saatavilla käyttöön muissa maissa.